Mindfulness och skapande

Jonas Ahlberg tillsammans med sina kursdeltagare i sommarkursen Mindfulness och skapande. En kurs som kombinerar träning i sinnesnärvaro med övningar i skapande och kreativitet.