Metall-dag
Se alla bilder

Idag har skolans metallverkstad hållt ”öppet hus” för alla som velat lära sig mer om svestning och smide. Lars och Basam tog emot deltagare från många av skolans kurser under dagen. åÑven intresserade lärare syntes vid både svets och ässja. I vår metallverkstad pågår flera projekt just nu, som satts upp av deltagare på våra konst, design, och hälsautbildningar. Dagens smide och svetsarbeten blev olika typer av spik, krokar, och smycken.