Måndagsmötet 12 april

MÅNDAGSMÖTET 12 april

Åke berättade om Covid-19 läget på skolan.

Just nu är två deltagare sjuka. Båda är externatdeltagare och bor inte på skolan.

Antalet bekräftade smittade i länet under påskveckan landade på den högsta nivån sedan pandemins start. 1221 bekräftade fall v 13 jämfört med 949 v 12. På grund av den höga smittspridningen infördes därför den 1 april regionala rekommendationer i Kalmar län som gäller till den 16 maj.

Läs mer om regionala rekommendationer på Region Kalmar läns hemsida

 

Om du rest hem över lovet så var uppmärksam på symtom och kom inte tillbaks till skolan förrän du är frisk/symtomfri.

Att hålla avstånd är fortfarande viktigt. Utgå från att vem som helst i din närhet kan vara sjuk. Fortsätt att tvätta händerna.

Vi har övervägt att deltagare ska vara i karantän första veckan efter lovet. Vi tror att delta på lektioner med bra avstånd är att föredra framför trängsel i dagrum och kök. Vi väljer därför att fortsätta med undervisningen som tidigare.

Skolpodden
Andra avsnittet av Skolpodden är på gång. Temat är FOMO, Fear Of Missing Out. Kontakta Lotta, Lollo eller Dardan om du vill bidra med något.