MÅNDAGSFORUM I JÖNSSONSALEN

Idag höll allmän kurs Hälsa i dagens måndagsforum. Temat var träning av olika slag. Syftet var att övriga deltagare på skolan skulle få möjlighet att prova på olika övningar d.v.s. sådant som hälsakursen normalt sett tränar i Jönssonsalen. Bra uppslutning och bra energi!