Möbeldesign

I två veckor har basår design haft möbeldesign. Utgångspunkten var en plats i närheten av skolan som alla blev tilldelade och i slutet av veckan var det vernissage.