Måndagsmöte

Denna elfte vecka anno 2014 stod Allmän kurs – Hälsa, som värdar för måndagsmötet.
För att ge en bild av verksamheten på kursen har David och Erik lyckats fånga några instruktiva moment i den här lilla filmen. Med skådespelarinsatser från vännerna i filminriktningen.