Lerhästen

Denna vecka jobbar Hälsa och Livskvalite ihop med skrivarklassen. Vi har gästlärare Johan och Malin. Vi ska skriva texter eller göra bilder om motstånd, eld och häst. Gästläraren Johan fick lägga ifrån sig pennan en stund och ta tag i en yxa och hugga ved, medan vi andra grävde en grop och samlade in ris. Sen var det det stora ögonblicket inne. Vi på hälsa hade gjorde en lerhäst en vecka förra terminen. Och den skulle vi bränna men den var för stor för ungen här på skolan. Så vi försökte att göra som de gjorde förr i tiden. Hur det gick, bilderna talar sitt tydliga språk!