Lena Svedberg! unikt tillfälle på Kalmar konstmuseum. Nu på lördag den 14 nov.