långa applåder till rektor

På kursårets avslutningdag höll avgående rektor Lisa Tengö ett varmt tal och tackade deltagare och personal. Lisa drog också fram skolans unika historia med de kreativa kurserna, som hennes föregångare  Behnn Edwinsson skapade under de många år han var rektor. Lisa Tengö kommer att vara kvar som lärare på skolan och den nya rektor heter Åke Holm.