Konsttvåor in på alla konsthögskolaor

Vi gratulerar hela konstskolan II som tillsammans skapat förutsättningar och sammanhang för detta år, och som resulterat i konsthögskoleplatser på ALLA svenska konsthögskolor.

Karin Lindstå©n, Malmö konsthögskola, Ossian Söderqvist Kungliga konsthögskolan & Valand, Jakob Niedziela Kungliga konsthögskolan & Umeå konsthögskola, Hedda Hultman Umeå konsthögskola, Josefine Bernholtz Fri konst Konstfack & Hanna Bergman Akademin Valand. Flera av de nordiska skolorna ger besked längre fram.

Noterbart är att ALLA de elever som gick konstettan förra året och som sökte vidare i år fick en plats vid någon av konsthögskolorna.

Vi tackar alla på Ölands folkhögskola, elever såväl som personal som gjort detta möjligt. Vi tackar så klart våra gästlärare som alla kommit in med energi och särskilt Emelie Carlå©n som var här under de hektiska ansökningsveckorna.