Konstskolan 2 i Polsk förhörscell

Det nyöppnade storslagna museet för polsk historia med fokus på händelserna kring fackföreningsrörelsen Solidaitet var första besöksmål under vår vecka i Gdansk. Förhörscellen är en av många miljöer som byggts upp här, Dagen fortsatte med besök på Westerplatte, andra världskrigets första slagfält.
Delar av den europeiska historien och hur dessa rekonstruktuerats har utgjort klangbottnen för veckans besök i Gdansk.
Många besök i konstnärsateljå©er och olika insttitutioner och möten med konstnärer, curatorer m.fl. har fyllt dagarna som fortsätter med uppdraget att konstnärligt utforma ett svar på allt som uppenbarats under besöket på andra sidan innanhavet.
Tack till Martin Schibli för ett välmatat program på en krävande och givande nivå. 

Fikaseminarium

 Konstakademien i Gdansk