konstettan och skrivarskolan

Kort och intensivt samarbete med fasta ramar och stor frihet…ger fantastiska resultat