Konstens hus blir till

I november för fyra år sedan sattes spaden i jorden för det som skulle bli Konstens Hus. Skolan hade med de många kreativa kurserna blivit alltför trångbodd. Efter många år av visioner och planeringsarbete kunde den tidigare rektorn, Behnn Edwinsson, följa bygget. November var vacker, sedan kom den öländska vintern, men bygget fortsatte enligt planerna. När den stora grunden gjutits, lyftes varje ny del på plats. Som ett gigantiskt lego. När taket väl var klart kunde personalen göra studiebesök i det som idag är undervisningssalar, atlejå©er och kontor. Bygget gick fort. I augusti, ett halvår senare, kunde undervisningen börja i de 5.000 nya kvadratmeterna som nu är en av landets vackrast belägna skolor med utsikt över Kalmarsund.