Konst 1 har mycket snack men mest verkstad…

I måndags hade Konstettan ett blixtresidence på Kultivator, Dyestad Öland. Man såg på installationer, diskuterade industrialiserat jordbruk och hur konst kan förändra världen, klappade hästar och byggde ett snajsigt dasstak! Tack för en superfin insats!