Kan man ha mer än en röst?

 

morgon med tankar kring den egna rösten
och sedan  försvann jag in i mitt projekt 

om insidan om utsidan om sådant som
kallas relationer

mellan jag och mig