K 2 Grand Opening

”And then there will be cake”

Det är med stor glädje Konstskolan 2 nu kan inviga galleriet K2. Namnet refererar både till konstskolan 2 och till berget k2, känt som ett av världens mest svårbestigna berg – långt svårare att bestiga än Mount Everest.  K2 kommer att fungera som ett ambulerande galleri i Konstskolans 2 regi. Det kommer dels att vara en självklar plats för konstelevernas verksamhet där elevernas projekt kan redovisas, i grupp eller som enskilda presentationer. Dessutom kommer K2 att kunna utgöra ett forum för konstskolans övriga verksamheter, till exempel en plattform för diskussion om ‚ÄùLandstingskonsten‚Äù, eftersom Ölands folkhögskola också är involverade i arbetet med Landstinget i Kalmar Läns konstinköp, utsmyckningar och placeringar.  Vi hoppas på att K2 kommer att utgöra en plattform för vidare diskussioner om konst och dess roll i sin samtid, och stärka Ölands folkhögskola profil som en plats där idå©er kan utvecklas.

Den första utställningen i galleri K2 – And then there will be cake! – utgår från konstskolan 2 studieresa till Gdansk 13 -18 oktober. Gdansk är en stad där 1900-talets historia gör sig starkt närvarande, till exempel Westerplatte, där andra världskrigets första strider utspelades, till varvet i Gdansk där fackföreningsrörelsen Solidaritet bidrog till att sovjetunionens kollaps. Och nu en stad som utvecklas i snabb takt till att bli ett kulturellt och ekonomiskt centrum runt Östersjön. Under några intensiva dagar besökte vi historiska platser, träffade konstnärer och andra människor som arbetade med konst samt besökte en mängd institutioner för samtidskonst. Den historiska närvaron fungerade som katalysator för en mängd diskussioner om konstens roll i samhället, men även om Sveriges position till sin omvärld. Den utställning som visas är ett resultat av resan och de tankar som uppstod. Med på resan var Konstskolans två huvudlärare Johanna Karlin & Jörgen Platzer samt gästläraren under resan: curator Martin Schibli.

Dessutom visas ytterligare två projekt av elever som inte kunde följa med på resan, och istället arbetade i sina ateljå©er på skolan.

Utställningen är organiserad av elever på konstskolan 2 och varar t o m 7 november.

Medverkande elever:

Maria Blank
Anton Brolin
Johanna Granberg
Lovisa Johansson
Sindre Magnusson
Molly Owen
Alva von Reybekiel
Märta Öringe
Josefine Östlund
Sofie Persson