Kåta och kaffe
Se alla bilder

Vårt Sapmiprojekt är i full gång, och denna vecka handlar det om att uppleva så mycket som möjligt med kroppen. Upplevelser som vi senare skall läsa om och beskriva i våra berättelser om Samer och deras kultur. Hur går det till att resa en kåta? Hur har trumman och Nåjden hjälpt samerna att nå olika medvetandetillstånd, och vad finns av detta i vår vardag runt omkring oss? Vi provar matlagning i form av kaffe med ost och korv, och översätter detta till vegetariska alternativ.

Att resa en kåta tar ett par timmar för en flitig grupp deltagare. Vi kommer att resa och ta ner kåtan flera gånger under veckan för att uppleva hur en nomadisk kultur fungerar. Vårt första försök resulterade i en fin form, men med allt för liten rököppning. Detta justerar vid nästa lägerplats. Flera av deltagarna förbereder övernattning de kommande dygnen…