Jazz och Poesi

På kvällen spelade Olof Nilssons European Trio. Jazz i världsklass. Färgerna i rummet stämde med musiken! Och poesi lästes av Skrivarskolan. Det svängde. Jazz och poesi passar bra ihop.