Jag är en separatistisk arena

– är titeln på Jakob Niedzelas verk vid entrå©n in till Ölands folkhögskola.