Irrational Times – ikväll på Kalmar konstmuseet

Två bussar är bokade!

 

18 november kl 18.30

Ett samtal om designprocess kontra konstnärlig process, om hantverk kontra massproduktion och hållbarhet. Och varför designers intresserar sig för det irrationella. Om att ta sig tid och kanske vara en motpol till modernismens syn på design.

Samarbetet mellan Kosmos Project och Petra Lilja Design är ett kulturellt utbyte mellan polsk och svensk historia, tradition och hantverk som ger inspiration till deras skilda designprocesser.

Program
Eva Wängelin, intendent på Designarkivet inleder med en kort föreläsning;  
‚ÄùVad har design med den grekiska filosofin att göra? ‚Äì om nyfikenhet för det okända som utgångspunkt för designprocessen‚Äù. 

Petra Lilja, en av utställningens curatorer, ger en guidad visning av utställningen 
Irrational Times och berättar om processen och samarbetet med Kosmos project.

Efter en fikapaus avrundas kvällen med en diskussion med Johanna Rosenqvist, konsthistoriker vid kulturledarprogrammet på Linnå©universitetet.

Mer information om Irrational Times på: 
http://www.kalmarkonstmuseum.se/exhibition/irrational-times/