Inriktning film. Första övning i karaktär och handling,

Allmän kurs med inriktning film.
Första övning i karaktär och handling, bakom och framför kameran.