KREATIVA ÖLAND – ansök före den 15 maj 2019!

Runt om på södra Öland lever och verkar en rad kreativa människor. En del livnär sig på sin kreativitet. Andra kan inte livnära sig på sin kreativitet men har den som en viktig hörnsten i sitt liv. Detta myller av kreativa människor utgör ett kitt som präglar ön och det lokala livet. Vi vill att fler ska utveckla sin kreativitet och satsa på sin verksamhet! Därför finns den kreativa inkubatorn.

Inkubatorn vänder sig till dig som bor i Mörbylånga kommun och funderar på att starta eller vill vidareutveckla en verksamhet med kreativ inriktning. Det kan vara något kulturellt, konstnärligt, hantverksmässigt, musikaliskt, matmässigt, grafiskt, eller någon annan kreativt verksamhet. Det spelar ingen roll om du redan har ett startat företag, kommit lång eller kort med din verksamhet eller befinner dig i uppstarten. Det viktiga är att du har viljan och motivationen att utveckla och testa din kreativa verksamhet.

Vad ska vi göra i inkubatorn?

I Kreativa Öland ska vi söka efter ett bra fokus och en struktur som passar dig och din kreativitet. Målet är att skapa goda förutsättningar så att din verksamhet blir hållbar och långsiktig. Du kommer skapa mål och planer för att kunna genomföra din verksamhet, erbjudas rådgivning, dela erfarenheter med andra och ta del av föreläsningar, workshops och studiebesök. Framförallt kommer du att finnas i ett snällt, stimulerade och kreativt sammanhang på södra Öland. Många moment kommer genomföras tillsammans med övriga deltagare. På hemsida kan du läsa mer om inkubatorn och upplägget.

 

Vad förväntas av deltagarna i inkubatorn?

Verksamheten inom inkubatorn löper under två terminer med start i september. De som blir antagna förväntas vara med under hela processen, från september till maj. Vårt gemensamma arbete är förlagt till måndagar och omfattar ungefär 6 timmar i veckan. Därutöver disponerar deltagarna själva sin tid. Målet är att den kreativa verksamheten ska vara deltagarens huvudsakliga fokus. Självklart går det att kombinera inkubatorn med deltidsarbete. De som inte redan startat ett företag förväntas göra det inom ramen för inkubatorn. Det kostar inget att vara med i inkubatorn.

Utgångspunkten för inkubatorn är Majagården, som är en del av Capellagården i Vickleby. Här är måndagsträffarna förlagda och här erbjuds deltagarna en kostnadsfri kontorsplats. Inkubatorns deltagare kan även hyra in sig i verkstäder på Ölands Folkhögskola och Capellagården.

Vilka driver inkubatorn?

Inkubatorn finansieras av Mörbylånga kommun och är en del i kommunens kulturstrategi. Inkubatorn drivs tillsammans med Capellagården, Ölands folkhögskola och Nyföretagarcentrum. Dessa aktörer bildar en gemensam ledningsgrupp som sätter mål för inkubatorn och väljer ut vilka som blir antagna.

Ansök om att vara med i inkubatorn före 15 maj!

Inkubatorn varar under ett år med start den 2:a september 2019. Ansökningsperioden löper fram till 15 maj. Så här går processen till:

Du skickar in din ansökan genom att svara på ett antal frågor. Du kan även skicka in material som stärker din ansökan. Ansökan är digital och görs via hemsidan: www.kreativaöland.se
Inkubatorns ledningsgrupp läser alla ansökningar och därefter meddelas vilka som blir kallade till intervju. Ansökan bedöms främst utifrån följande kriterier: motivation, skapande och potential.
Intervjuer hålls löpande under våren med de som uppfyller inkubatorns kriterier.
Antagningsbesked skickas ut under juni månad.
Inkubatorn startar måndagen den 2:a september.

Testa din idé!

Känner du dig osäker på om din verksamhet är något för inkubatorn? Hör av dig till oss så pratar vi om den. Efter samtalet är det enklare att fylla i ansökan! Kontakta oss via mail så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet! Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor så tveka inte att höra av dig!

 

Kontakt

olof.svensson@capellagarden.se

www.kreativaöland.se