Identity Grounding & ”Den Säkra Kreatören”.

Vi har nu avslutad en inspirerande och en identitetsstärkande vecka med gästläraren Stina Boström. 

Att hålla sig nära sitt egna uttryck, och att nära sin källa till kreativitet. Ditt formspråk är unikt, Ingen kan det som du har tillgång till att kunna. Att vara säker i din kreativitet ger dig stor frihet. En grupp som har tillgång till större frihet blir tryggare och kan lära av varandra.

Under en vecka har vi jobbat med kreativt förlösande uppgifter där vikt lagts vid övningar som tydliggör det egna formspråket samt vid medvetandegörande registrering av omgivning och oss själva. Kursens första halva består av bl.a av snabbare skiss/teckningsuppgifter som alla bygger upp för att realisera den större uppgiften: ”My Thing”. Här ombeds kursdeltagaren genom att återanvända textilier och andra secondhandföremål transformera dessa till en överdel och/eller huvudbonad med utgångspunkt ”min favoritpryl när jag var fem år”.

Motto vi tar med oss: Work serious, have fun!