i avsaknad av externa influenser

Konstnärsduon Gideonsson/Londrå© genomförde i fredags för konstskolan 1 och 2 en mycket uppskattad performativ föreläsning med utgångspunkt i deras verk med ovanstående titel. Verket är en del av den pågående Borås Intenationella Skulpturbiennal.

Performance-föreläsningen tog avstamp i relationen mellan den urgamla tidsuppfattningen styrd av solljusets vandring över jorden och atomurets autonoma exakthet. En välregisserad föreställning om ett tidlöst ämne med många djupgående schakt