Framtiden?

Vi i Behörighetskursen jobbar den här veckan med designern Petter Hanberger. Vad kommer att hända i framtiden och hur vill vi ha den? Svårt att veta, men idag har vi i alla fall skapat mer än 200 möjliga scenarier. Hur många har du skapat?