Framtiden? Framtiden!

Febril aktivitet i cafå©et med intensiva förberedelser. Behörighetskursen sätter upp sin utställning ”Framtiden? Framtiden!”