Februarilov.

Många är klara och har lämnat sina arbetprover till HDK och Industridesign i Umeå. Nästa deadline är Konstfack. I Basårets ateljå© jobbas det för full trots att skolan har lov denna vecka.