Föreläsning med Petter Hanberger

I tisdags höll Petter Hanberger en öppen föreläsning om ”Doing Good In New Ways, Doing New In Good Ways”. Han berättade om hur han som designer ser på hållbar utveckling och hur design och innovation kan användas som ett verktyg för positiv samhällsförändring. Kolla in Petters Förslagsbyrå!