Covid 19 – Extremt allvarligt läge i Kalmar län

Extremt allvarligt läge i Kalmar län

I nio veckor har smittspridning av covid-19 ökat vecka för vecka i länet och ligger nu i topp i landet. Och än syns ingen egentlig avmattning.

– Enda sättet att få kontroll över smittspridningen är att alla följer rekommendationerna, även de som är vaccinerade. Det är inte läge för någon att leta kryphål i den situation vi har i Kalmar län just nu. Alla har ett egenansvar i detta extrema läge, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

För oss, deltagare och medarbetare på Ölands folkhögskola gäller det att vara ännu försiktigare än tidigare. Håll avstånd, utgå ifrån att alla nära dig kan vara smittade. Gå inte på fester, umgås inte med personer utanför din närmaste lilla krets. Undvik att ingå i flera olika grupper. Om vi alla håller oss till det kan smittspridningen avta och onödigt lidande och dödsfall kan undvikas. Hittills under 2021 har nästan lika många människor avlidit i covid-19 på länets sjukhus som under hela 2020 – 65 personer hittills i år mot 68 för 2020.

Om du vill läsa smittskyddsläkarens pressmeddelande och se presskonferensen från idag hittar du det här:
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/extremt-allvarligt-lage-i-kalmar-lan/