Evolutionslära och orkidéer

Hälsaklassen fick en intensiv dag i genetikens och evolutionsbiologins tecken. Vi besökte Stora Alvaret strax söder om skolan och studerade hur denna världsunika miljös orkidå©er utvecklats i samevolution med sina pollinerande insekter. På bilden detaljstuderar Anna, Fredrik, Johanna och Priscilla den för Öland och Gotland unika göknyckeln (Orchis morio = den dumme/narraktige testikeln), en av de tidigaste orkidå©erna, som med doft och färg lockar insekter till sig utan att bjuda på något i gengälld.

Efter alvarvandringen blev det besök på Station Linnå©, bara 800 meter från skolan, där man i ett mångårigt projekt fångat, och nu sorterar och så småningom artbestämmer små och dåligt kända insektsordningar som myggor och steklar. Man har hunnit grovsortera hälften av i runda slängar 80 miljoner insamlade insekter. åÑn så länge har bara en mindre del hunnit artbestämmas men ändå har omkring 500 nya arter för vetenskapen hittats. Det är en nästan obegriplig siffra. Till exempel motsvarar det summan av alla arter fåglar som någonsin påträffats i Sverige. Inte dåligt att ha ett av världens mest framgångsrika taxonomiska vetenskapsprojekt och Sveriges rikaste orkidå©ängar alldeles runt husknuten!