Den intuitiva metoden

Under vecka 48 har vi på design tillsammans med Fabel Arkitektur arbetat med den intuitiva metoden. En metod som Sofie Campanello och Catharina Dahl har utvecklat.
Dom beskriver processen ”metoden hjälper dig att hitta kvalitå©er i undersökandet av en projektplats eller uppgift, försäkrar att de följer med genom hela processen och ger en produkt som är väl förankrad i uppgift och plats. Metoden består av fyra steg som börjar i undersökande och slutar i riktlinjer för den fortsatta designprocessen.”

Vi utgick från en plats nära skolan och i tre grupper fokuserade vi på olika områden som rörelse, ljud och landskap. Uppgiften var att skapa en förbindelse. Det resulterade i olika idå©er och modeller samt tre stora installationer.