Den intuitiva designprocessen

För några veckor sedan gästades Basår Design av Fabelarkitektur. Catharina Dahl och Sofie Campanello introducerade en metod – Den intuitiva designprocessen. Indelade i grupper sökte klassen upp en plats som analyserades och dokumenterades. Detta material låg sedan till grund för en rad olika gestaltningar i ateljå©n.

En inspirerande vecka – vi måste ha den tidigare! menade många.