Den intuitiva designmetoden

Gästlärare V12 var Sofie Campanello och Chatarina Dahl från Fabel arkitektur i Göteborg. Veckan gav en inblick i deras tankar om ”Den intuitiva designmetoden” en process som Fable utvecklat. Tillsammans sökte gruppen upp en plats som blev utgångspunkt för veckans arbete.