Delta på internationell konferens? Let’s do it!

Förra veckan bjöd Mörbylånga kommun in till ett upprop om framtiden. Hur skapar vi framtidens Mörbylånga, den kommun som Ölands folkhögskola ligger i, och hur kan vi på ett bra sätt jobba med integrationen? Vi var några från Ölands folkhögskola som åkte dit för att höra vad kommuninvånarna sa och för att kunna berätta om vårt arbete med Etableringskursen, kursverksamheten med de boende på Möllstorps camping och den nya kursen Företagsam framtid som Europeiska socialfonden medfinansierar.

Det var ett oerhört positivt möte som vittnade av massor av engagemang och vilja hos kommuninvånarna. Vi insåg nog också att vi skulle kunna samverka mycket mer än vad vi gör idag. Många idå©er och möjligheter bubblade fram men vi kände oss inte färdiga efter mötet. Därför kommer vi på skolan bjuda in till ett fortsättningsmöte. Vi planerar för det och går sen ut med en inbjudan.

I samband med mötet blev vi också ombedda att skicka in ett bidrag till det ”call for papers” som nu är öppet för den internationella konferens som hålls i Kalmar i höst: ”Bridging Ages”. Så här sitter vi och kommer på allt vi skulle vilja berätta om vårt arbete med integrationen. Vi håller tummarna att vi kommer med!

”Vårt arbete med integrationen”, det låter ju förresten rätt märkligt att skriva så. Det känns mer som att vi deltar i någonting som lever sitt eget liv. Möten uppstår, nya idå©er kläcks, människor hamnar i nya sammanhang och ur det föds någonting som ingen kunnat föreställa sig. Så är det väl med integration, det är ingenting man gör som en uppgift och sen är det klart. Det sker människor emellan.