Coach

Under våren gjorde Filmproduktion på Ölands folkhögskola en kortfilm som heter Coach. Vi arbetade utifrån Mike Leighs metod att utgå från ett budskap – någonting vi vill säga om världen, och improvisera fram karaktärer, handling och dialog tillsammans.  Budskapet i filmen är ”Du kan påverka ditt liv mer än du kanske tror”,  och den handlar om tre ungdomar som hamnar i klorna på en hårdnackad arbetscoach, en konfrontation verkar oundviklig, men är allting verkligen som det verkar?