Brevet till mig själv

Varje terminsstart får alla deltagare på allmän kurs gå till Jannes trädgård och skriva brevet till sig själv. En del föredrar att sitta i grupp och skriva, medan andra vill ha en stund för sig själv. Därefter gjuter vi in alla breven i betong och sedan får betongklumpen med breven ligga och vänta tills vi öppnar klumpen sista veckan på vårterminen.