Biljetter

Allmän kurs grafisk design har arbetat med biljetter under temaveckan ”gränser”. Skisser, bilder och texter har under veckan kompletterats med föreläsningar kring gränser och historia. Allt har sedan blandats och tagit grafisk form i Photoshop. Biljetterna kommer att ställas ut under konstnatten om en vecka.