Bild igång – flödesskrivning och flödesteckning i östra atelj√®n