Besked om konsthögskola!

Idag fick Johanna Granberg från Konstskolan 2 (2014-2015) och distanselev 2015 besked om att hon fått en plats på Valand i Göteborg. Vi säger lycka till!