Besök på Gråborg och Borgs by

Kursen Ölands natur och kultur inledde dagen med Ölands historia under framförallt järnålder tillsammans med Pia som är historielärare på skolan. Besök på Gråborg, S:t Knuts kapell och Borgs by stod på förmiddagens schema. Efter lunch tog kursledaren Lisa över och pratar om naturen kring Borgs by.