Basår Design i Verkstaden

Andra veckan på terminen och dags för körkort i träverkstaden. Med det nya körkortet följde en formgivningsuppgift – att skissa på ett objekt att sitta på. Ett viss mängd material fanns att tillgå – 600x1200x15 mm plywood och 25 mm rundstav. Eftersom veckan också innehöll Open Space under onsdagen blev det tre dagar i verkstaden. Stolta kunde vi fredag förmiddag presentera en Catwalk med vita sittobjekt.