Arkitekturworkshop på Basåret

Läsårets två första veckor jobbar Basåret med arkitektur. Helena Lindgren som är arkitekt, baserad i Köpenhamn leder en workshop med temat Kant, mötet mellan land och hav. Basåret har jobbat med modeller i betong och dokumenterat sitt arbete med ritningar, elevationer och snitt. Efter redovisning avslutades workshopen med en utställning för hela skolan i ateljå©n.