Skärpta allmänna råd i Kalmar län

Nu skärps de allmänna råden också i Kalmar län för att minska smittspridningen. Samtidigt begränsas publiktaket till 50 personer vid allmänna sammankomster.
Det är efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län, som Folkhälsomyndigheten tagit beslut om lokala allmänna råd för Kalmar län. Bakgrunden är en kraftigt ökad smittspridning de senaste veckorna och en ökning av antalet inlagda på länets sjukhus.

Från och med 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmar län att:

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
Beslutet om skärpta allmänna råd gäller från och med i dag, den 10 november, till och med den 13 december – men kan förlängas.

– Vi har under de senaste veckor sett en snabb och kraftig uppgång när det gäller personer som testats positivt för covid-19. Nu börjar vi också se en ökad smittspridning inom vård och omsorg liksom en ökning av antalet personer som behöver sjukhusvård. Det är en allvarlig utveckling som vi på alla sätt måste begränsa, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Under tisdagen beslutade också länsstyrelsen om att begränsa publiktaket vid allmänna sammankomster till 50 personer igen.

– I Kalmar län är vi nu i ett läge som gör att vi måste använda oss av alla verktyg vi har för att minska smittspridningen. Att återinföra publikgränsen på 50 personer är ett sådant verktyg. Vi är medvetna om att detta kommer att påverka oss alla och begränsa våra kontakter, men nu är det nödvändiga åtgärder för att stoppa den snabba smittspridningen, säger landshövding Peter Sandwall.