136 röster talar i Körverk

 

 

Körverk för 136 röster är texter från människor med koppling till Kalmar län. Två av våra lärare på Ölands folkhögskola, Elin Brate och Lotta Haglund, medverkar i boken. Elin är lärare på Allmän kurs fördjupning och Lotta på Seniorkursen och Allmän kurs Svenska som andraspråk. 

 

Körverk för 136 röster är ett slags antologi. Det är en samling av texter som tillsammans skapar en bild av alla olika världar som finns i vårt län. Det finns många sorters texter. Poesi, noveller, essäeser och mycket annat. Både okända och mer kända röster finns med i boken. Bob Hansson, Barbro Lindgren, Suzanne Osten är  några av dem. Många röster talar. Kanske är det lite som musik, många toner som spelas på många instrument. Ett körverk.

 

Tove Folkesson och Ami Andersson varit redaktörer för boken som kommer ut i slutet av november. De två är Sveriges första regionförfattare, anställda av Vimmerby kommun med stöd från Region Kalmar län.

Tove Folkesson har vi mött på Ölands folkhögskola vid flera tillfällen då hon varit gästlärare i olika kurser, Tove är själv även folkhögskollärare. 

Boken kom till genom ett projekt som pågår i Vimmerby, Litteraturnod Vimmerby.