Ölands folkhögskola <3 Riksglasskolan

Ölands folkhögskola startar samarbete med Riksglasskolan i Nybro

Ölands folkhögskola har ingått ett avtal med Nybro kommun om att erbjuda en ettårig eftergymnasial utbildning inom design och konstglas vid Riksglasskolan i Nybro. Från och med höstterminen 2023 kommer Ölands folkhögskola i samverkan med Riksglasskolan erbjuda utbildningen som innehåller i allt väsentligt samma glashantverkskurser som den tidigare yrkeshögskoleutbildningen vid Riksglasskolan.

Profilkursen Design och konstglas omfattar ett års studier på heltid och riktar sig till personer med tidigare erfarenhet inom glasblåsning och förädling och som vill fördjupa sitt kunnande och kreativitet i materialet glas. Sedan tidigare bedriver Nybro kommun gymnasie- och vuxenutbildning inom glashantverk vid Riksglasskolan, och antagningskravet till profilkursen Design och konstglas är att de sökande gått dessa två läsår på Riksglasskolan eller har motsvarande kunskaper.

Efter utbildningen kan deltagarna exempelvis få anställning på glasföretag, i glashyttor eller i närliggande områden som brukskonsthantverkare, samt inom besöksnäringen som efterfrågar denna kompetens.

Ansökan till profilkursen görs till Riksglasskolan i Nybro. Ölands folkhögskola är anordnare av profilutbildningen vilken genomförs som en yrkesförberedande folkhögskoleutbildning.

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Lindahl, tf rektor Riksglasskolan
Tel: 0481 – 452 84
E-post: urban.lindahl@nybro.se

Åke Holm, rektor Ölands folkhögskola
Tel: 0485 – 56 44 05.
E-post: ake.holm@olandsfolkhogskola