Ännu en gjutkurs som lämnat spår…

Lars och Arijana drillar eleverna på basår design och konst att gjuta och ta form. Hands on! High 5!