Villa Palm presenterar ”Lustiga huset ”- Konst 1 och 2 på konstnatten
Se alla bilder

Under konstnattsveckan var fokus transformation, att transformera hela Villa Palm. Det transformerades baguetter, rumsbeskrivningar och skapades masker. Husets alla rum och vrår omvandlades bortom igenkänning och bjöd besökarna på en bokstavligen skräck-förtjusande visit.