Vad kommer först: tanken eller formen?
Se alla bilder

Under en vecka i april har Designskolan arbetat med konstnären Emmeli Persson kring temat Respons-agility. Klassen har, indelad i grupper, diskuterat och gestaltat med rum och kropp i ett utvidgat designfält.