Uppläsning på Högalids folkhögskola

Skrivarskolan läser på cafå©scenen på Högalid.