Tree Climbing Fredag 18 maj, kl. 16.00

Workshop med konstnär Heath Bunting.

Samling entrå©n Kalmar konstmuseum. Workshopen varar ca 2 h och sker utomhus. Ingen anmälan behövs. Språk: engelska.

Workshopen är att ses som en kollektiv handling som går ut på att klättra i träd. Bunting genomför också besläktade workshops som Fence climbin som handlar om klättring i urbana miljöer, t ex klättra över stängsel. Dessa workshops kan ses i helhet i ett mer övergripande arbete om att individen måste ta egenmakten och initiativet i det offentliga rummet, och motverka krafter som vill kontrollera det.  

 

Söndag 20 maj, kl 12:00 ‚Äì 18:00 
Lawfull Identities
En identitet är ett föränderligt object som är ett resultat av förhandling mellan andra individer, organisationer och institutioner vilket formaliseras i dokumentation, handlingar och ägodelar. I denna workshop visar Bunting hur man kan skapa sin egen legala identitet. Bunting visar hur identitet kan konstrueras över tid och skapa korsrelationer inom ett nätverk som i slutändan bekräftar den nya identiteten som verklig. I slutändan kan alla människor skapa legala nya identiteter men nya namn, adresser och kontokort.  
Plats: biblioteket, Kalmar konstmuseum
OBS: utan kostnad, men endast 20 platser: anmälan till Maiken Fohlin maiken.fohlin@kalmarkonstmuseum.se